چه روغن موتوری مناسب خودروی ما می باشد

 

   در این چکیده روغن های موتور با کیفیت های متفاوت مورد بررسی کلی قرار می گیرد که بدانیم علت تعیین سطح کیفی روغن متناسب با هر خودرویی در چیست.

 

روغن ها وظیفه روانکاری در سیستم های دوار را بر عهده دارند که از سایش قطعات و ایجاد حرارت بالاتر از حد استاندارد  و خوردگی در سطح آنها را عهده دارند.
با توجه به تفاوت تکنولوژی بکار گرفته شده در ساخت موتور خودرو ها، بدیهی است روانکار متناسب با آن سیستم مصرف گردد.
انتخاب بر اساس دو پارامتر مهم انجام میگیرد که برای روغن موتور ها API و SAE دو استاندارد جهانی و دو نشانه معروف بر روي بسته بندي تمام روغنهاي موتوري بنزيني و ديزلي هستند که به همراه دفترچه راهنماي خودرو می توانید روغن موتور مناسب را انتخاب نمایید.

API بیانگر سطح کیفیت روغن موتور و خلاصه شده American Petroleum Institute می باشد که روغنهای موتور را بر اساس این که در خودروی دیزلی و یا بنزینی مصرف می شوند طبقه بندی می نماید. به عنوان مثال نشانه API SL در روغن های موتورهای بنزینی و API CH-4 در موتور خودروهای دیزلی قابل استفاده می باشد. این روغنها نیز بر اساس یکسری مشخصات، متناسب با سوخت مورد استفاده در خودرو، آلیاژهای استفاده شده در ساخت موتور و الزامات زیست محیطی می باشد می باشد که توسط استاندارد API تعیین شده است.

SAE بیانگر درجه گرانروی روغن موتور و خلاصه شده Society of Automotive Engineers می باشد. این انجمن روغن ها را بر اساس گرانروی و یا ویسکوزیته آن طبقه بندی می کند.
 بر اساس استاندارد SAE روغن موتور می تواند تک درجه ای (مانند  SAE 40 و SAE 10W) و یا چند درجه ای (مانند SAE 20W-50  و SAE 10W-40) باشد.

روغن بر اثر حرارت ایجاد شده درون موتور، مدت زمان و چگونگی برخورد، میزان انحلال و جذب ذرات معلق، رطوبت و دوده ها و رسوبات ناشی از سوخت و ... ، خواص خود را از جنبه های مختلف از دست می دهد که برای تشخیص به موقع این حالت، برای تمامی روغنهای تولیدی بنا به فورمولاسیون ساخت آن و کیفیتش، شاخصی به اسم کارکرد خودرو تعیین نموده اند که منظور کارکرد طبق کیلومتر خودرو و مصافت پیموده شده با آن می باشد.
در اینجا می بایست همواره بدانیم که فقط کارکرد کیلومتر خودرو را نباید در نظر بگیریم، زیرا که در ترافیک و حالت های بدون حرکت در صورت روشن بودن موتور خودرو، پیوسته ذرات از طرق مختلف درون روغن اضافه می گردد و تحت حرارت می باشد که در این حالت نیز دارد از عمر روغن کاسته می شود.

لذا پیشنهاد می گردد این کارکرد ضمنی را نیز مد نظر قرار دهید و تقریبا مثلا اگر کارکرد روغن اتخابی 8000 کیلومتر بود، مناسب است روی کارکرد 6500 کیلومتر آن را به موقع تعویض نمایید.

برای مثال واضح تر، خودرو تندر 90 را در نظر بگیرید. طبق دفترچه راهنمای خودرو آن، روغن موتور متناسب بایستی دارای سطح کیفیت API SL و درجه گرانروی SAE 10W-40  باشد.

در چکیده های بعدی تفاوت روغن های موتور با واسکازین گیربکس و همچنین تفاوت واسکازین متناسب با گیربکس دنده ای و گیربکس اتومات شرح داده خواهد شد.
 

راندنی، همیشه ماندنی